ESE 装载机轮胎
    发布时间: 2019-04-17 17:16    

E3E
性能特点:行驶面中部宽大的花纹设计,良好的耐磨、耐冲击性能;
               肩部花纹特殊设计,易于排泥,具有很强的自洁性和防侧滑性能;
               适用于多种环境下的装载、推土等作业。